hurdaelektronikhurda

istanbul

Elektronik Hurda
Elektronik Hurda içerdikleri devre elemanları , baskılı devre kartı , soketler gibi komponentlere ayrıştırılarak geri dönüşüm tesislerinde işlenir ve içerisindeki hammadde , devre elemanları ve kıymetli madenler tekrar ekonomiye kazandırılır. Bu sayede çöpe gidecek bir ekipman Elektronik Hurda olarak tekrar ticarileştirilmiş ve ekonomiye kazandırılmış olur.