XML-RPC API

← Back

Connecting
API Uç Noktası: https://secure.gravatar.com/xmlrpc?user=[email_hash]

Secure.gravatar.com'a bağlanmanız ve bunu HTTPS üzerinden yapmanız zorunludur. Bu, ortak kullanıcılarımızın güvenliği içindir. email_hash GET parametresi, kullanıcının e-posta adresinin küçük harfle yazıldıktan ve kırpıldıktan sonraki md5 karmasıdır.

Tüm yöntemler için tüm parametreler, ilişkisel bir dizi içinde tek bir öğe olarak iletilmelidir.

Kimlik Doğrulama
Kullanıcı kimlik doğrulaması, api yöntemi düzeyinde gerçekleşir. Bir şifre parametresi çağırma yöntemine geçersiniz. Bu parametrelere ilişkin veriler düz metin olarak iletilir. Şifre parametresi, yöntemler tarafından işlenmeye başlanmadan önce her zaman bağımsız değişkenlerden çıkarılır Bu nedenle grav.test yönteminden dönmediğini görmelisiniz.

Hatalar
Hatalar genellikle bir sayı ve insan tarafından okunabilir bir metin içerir. Genel olarak, mümkünse metin izlenmelidir; sayısal hata kodlarının kısa bir açıklaması ise aşağıdaki gibidir:

	-7	secure.gravatar.com'u kullan 
	-8	İç hata 
	-9	Kimlik doğrulama hatası 
	-10	Metod parametresi kayıp 
	-11	Metod parametresi uyumsuz 
	-100	Çeşitli hatası (metne bakın) 

Metodlar
grav.exists - karma bir gravatar olup olmadığını kontrol et 
	@param (array)$args['hashes'] kontrol edilecek bir dizi karma 
	@param	(string)$args['password'] kimlik doğrulama için 
	@return array ( 
		hash => (bool)exists,
	)

grav.addresses - bu hesap için adreslerin bir listesini al 
	@param (string)$args['password'] kimlik doğrulama için 
	@return array ( 
		address => array (
			rating    => (int)rating, 
			userimage   => (int)userimage, 
			userimage_url => (int)userimage_url
		) 
	)

grav.userimages - bu hesap için bir dizi kullanıcı resmi döndür 
	@param (string)$args['password'] kimlik doğrulama için 
	@return array (
		userimage => array( 
			(int)rating, // 0:g, 1:pg, 2:r, 3:x
			(string)url,
		)
	) 

grav.saveData - Bu hesap için ikili görsel verilerini bir kullanıcı görüntüsü olarak kaydet 
	@param (string)$args['data'] a base64_encode()d image
	@param (int)$args['rating'] 0:g, 1:pg, 2:r, 3:x
	@param (string)$args['password'] kimlik doğrulama için 
	@return (bool)false başarısız olduğunda, (string)userimage başarılı olduğunda 

grav.saveUrl - URL'sini kullanarak bir görseli okuyun ve onu bu hesap için bir kullanıcı görseli olarak kaydedin 
	@param (string)$args['url'] bir görüntüye tam url 
	@param (int)$args['rating'] 0:g, 1:pg, 2:r, 3:x
	@param (string)$args['password'] kimlik doğrulama için 
	@return (bool)false başarısız olduğunda, (string)userimage başarılı olduğunda 

grav.useUserimage - bu hesaptaki birden fazla adresten biri için bir kullanıcı görselini gravatar olarak kullanın 
	@param (string)$args['userimage'] Kullanmak istediğiniz kullanıcı görseli 
	@param (array)$args['addresses'] Bu kullanıcı görselini kullanmak istediğiniz e-posta adreslerinin listesi 
	@param (string)$args['password'] kimlik doğrulama için 
	@return array(
		address => (bool)status
	)

grav.removeImage - bir veya daha fazla e-posta adresiyle ilişkili kullanıcı resmini kaldırın 
	@param (array)$args['addresses'] Bu kullanıcı görselini kullanmak istediğiniz e-posta adreslerinin listesi 
	@param (string)$args['password'] kimlik doğrulama için 
	@return array(
		address => (bool)status
	)

grav.deleteUserimage - bir kullanıcı görselini hesaptan ve ilişkili olduğu tüm e-posta adreslerinden kaldırın 
	@param (string)$args['userimage'] Silmeyi istediğiniz kullanıcı görüntüsü 
	@param (string)$args['password'] kimlik doğrulama için 
	@return (bool)status

grav.test - a test function
	@param (string)$args['password'] kimlik doğrulama için 
	@return (mixed)$args